Fakty i Mity

Mit: Wiele osób jest przekonanych o tym, że tradycyjne materiały, które posiadają takie same parametry pod względem R, U, a także Lambdy, działają z identyczną skutecznością.

Fakt: Tradycyjne rodzaje izolacji mogą podobnie działać podczas testów wykonanych w laboratorium, lecz podczas aplikacji w docelowych miejscach ich najważniejsze parametry pod względem U, R oraz Lambdy znacznie się różnią. Tracą one wówczas swoje właściwości, a jest to zauważalne szczególnie podczas wykorzystywania tradycyjnych metod stosowania izolacji, w trakcie której nie da się całkowicie zabezpieczyć powierzchni przed wilgocią. Izolacje natryskowe za pomocą pianki poliuretanowej są znacznie efektywniejsze.

Fakt: Tradycyjne sposoby wykorzystywania izolacji cieplnej wyraźnie różnią się skutecznością od wartości podawanych przez producentów. Jest to najczęściej efektem braku odpowiedniej szczelności systemu, co przekłada się na przenikanie do pomieszczenia powietrza o zróżnicowanej temperaturze. Mniejsza wydajność tych materiałów związana jest również z brakiem odpowiednio skutecznego zabezpieczenia ich przed wilgocią zawartą w powietrzu a wówczas obniżenie wartości izolacyjnych jest znacznie bardziej i szybciej widoczne.

W praktyce budowlanej przewodność termiczna tradycyjnych materiałów ociepleniowych jest zgodna z parametrami określanymi przez producenta jedynie w niewielkim stopniu, w przeciwieństwie do aplikacji natryskowej pianki poliuretanowej.

Fakt: Wspomniane wcześniej obniżenie skuteczności materiałów izolacyjnych nie dotyczy natryskowych pianek poliuretanowych marki LALLAFOM® USA. Jest to zasługa zastosowania świetnej jakości komponentów, które sprawiają, że wytwarzana pianka poliuretanowa osiąga bardzo dobrą stabilność parametrową. Dzięki bardzo wysokiemu spienieniu, stworzona jest wysoka bariera szczelności. Ocieplanie pianką poliuretanową pozwala stworzyć spójną, jednolitą barierę termoizolacyjną. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na szczelne i skuteczne wypełnienie zabezpieczanej przestrzeni. Możliwe ryzyko błędu jest tak minimalne, że właściwie jest pomijane.

Fakt: U (przenikalność cieplna) oraz R (opór cieplny) to wartości, które służą do określenia możliwości oporu przed przenikliwością ciepła. Określany przez producenta tradycyjnych wersji ocieplenia wskaźnik pozwala na określenie przewodności cieplnej, a także grubości warstwy, która ma być zamontowana.

Mit: O jakości i rzeczywistej efektywności danej technologii izolacyjnej informują współczynniki Lambda, U, R, danego materiału użytego w systemie.

Fakt: „W warunkach rzeczywistych skuteczność wełny izolacyjnej znacząco odbiega od współczynnika podanego na jej opakowaniu. Po zainstalowaniu jej wydajność może spaść nawet do 50%.” – jest to informacja potwierdzona przez California Energy Commission Study.

Fakt: Często stosowanym wyznacznikiem w określaniu skuteczności działania materiałów izolacyjnych są współczynniki Lambda, U czy R. Nie są to jednak najbardziej miarodajne wskaźniki, gdyż nie uwzględniają zmienności warunków otoczenia w trakcie upływającego czasu oraz szczelności technologicznej instalacji.

  1. Podczas obliczania wspomnianych wyżej parametrów nie jest brana pod uwagę szczelność systemu, która przekłada się na poziom migracji powietrza. Zmiany temperatury powietrza w budynku mogą mieć miejsce na skutek:
    • konwekcji – ruchy powietrza mogą odpowiadać nawet za połowę strat cieplnych w obiekcie,
    • kondukcji – przyczynić się może również zmienność temperatury poprzez elementy budowlane, w tym choćby stropy,
    • promieniowania – np. poprzez oddziaływania energii słonecznej na przegrody budowlane, które nagrzane od zewnątrz, przenoszą i emitują ciepło do środka budynku, tworząc tzw. „efekt sauny”.
  2. Trzeba brać pod uwagę fakt, że określane przez producenta współczynniki są obliczane w trakcie testów laboratoryjnych. Nie uwzględniają one wpływu wilgoci na materiał izolacyjny wraz z upływem czasu, na co narażone są tradycyjne materiały ociepleniowe i co przekłada się nie tylko na pogorszenie ich współczynników ale na liniowe odkształcenia izolacji.
  3. Ważne jest również to, aby pamiętać, że grubość warstwy izolacyjnej oraz lepszy poziom wskaźnika U/R niekoniecznie przełoży się na osiągnięcie proporcjonalnej wydajności. Chociażby dwukrotnie zwiększenie grubości izolacji nie sprawi, że oszczędność energetyczna wzrośnie o 50 %.

 

Wymienione wyżej powody potwierdzają, że skuteczniejsze jest ocieplenie pianką poliuretanową, posiadającą bardzo dobre parametry, nie tylko pod względem współczynnika U/R , ale również szczelności oraz równowagi czynników czasowych, wymiarowych, a także wydajnościowych.

Inwestując w jak najlepszą izolację, wybierz produkt, który posiada nie tylko doskonały współczynnik U/R ale reprezentuje wysoki poziom szczelności i stabilności wydajnościowej, wymiarowej i czasowej.